Ako rýchlo sa dá vyrobiť video?

Keď sa filmuje, často padne tá otázka "...a mohli by ste to dať na Youtube ešte dnes?" Žiaľ, niekedy sa to nedá zvládnuť. A potom sa zákazník, pre ktorého produkujete video čuduje, ako je to toto vôbec možné? Veď on keď niečo natočí na mobil, proste stlačí také červené tlačidlo odoslať a za pár minút to už je verejné. Prečo to potom nejakej videoprodukcii trvá aj niekoľko dní? To sú fakt celkom neschopní? Alebo len umelo naháňajú hodiny aby za prácu mohli nainkasovať viac ako 33 strieborných?

Pre konkrétnu odpoveď je lepšie siahnuť po konkrétnom príklade. Samozrejme, dalo by sa s úsmevom (ale celkom vážne) klientovi navrhnúť, nech to video natočíme priamo na jeho mobil a to pustí "von" naozaj takmer na počkanie. Viete. Tým červeným tlačítkom.

 • Lenže mobil má zlý zvuk a zákazníci zvyčajne nechcú zlý zvuk. Tak keby sme mohli predsa len pripnúť aj ten maličký mikrofónik.
 • No a do obrazu by sme mohli dať grafiku. A cenovky k produktom.
 • A tie znelky, čo dávame vždy.
 • A počas strihania videa keby sa dalo opraviť ako sa manažér trocha zakoktal.
 • A trocha opraviť farby vo videu.
 • A ešte možno keby sa dalo odstrániť ten fľak na stene v riaditeľovni.
 • Aj trocha hudby do podmazu keby sa dalo.
 • A logo! Logo musí byť!...

...keď už to teda filmujeme vo video produkcii. Ale inak by naozaj určite mobil postačil.

Včera som pre klienta dodával video, ktoré chcel publikovať v nereálnom termíne zvanom ASAP, čím skôr, avšak, ale, najneskôr dnes. Tak ma cestou z filmovačky napadlo, že to je pekná príležitosť napísať o tom článok. V softvéri, ktorý monitoruje váš čas čo s počítačom robíte sa to dá dosť presne pozrieť.

Videoprodukcia spravidla znamená, že na klienta nenamierime mobilný telefón, ale kameru. Z kamery je však dát viac. Niekedy toľko, že dosť času zaberie už len tie dáta stiahnuť do počítača, v ktorom sa to celé bude strihať. Keď už sa to robí, jasné že sa obraz doplní o nejakú grafiku, znelky, titulky, hudbu. Tak isto zvuk - nepoužijeme zvuk z mobilu, ale mikrofónový a ten sa bude asi nejako musieť upraviť. To všetko sú maličkosti, každá na pár minút. Ale veľa psov - zajacova smrť. Ak to postavíte do rady za seba tak minúty letia ak splašené vrabce.

Takže skrátený časový záznam spracovania celkom jednoduchého videa (hovoriace hlavy, málo strihov) ktoré sa filmovalo trištvrte hodinu a vo výsledku to mala byť pol hodinka záznamu.

Video sme začali točiť o 14:00 a o 16:20 som už bol pri počítači.

 • 16:20 Kopírovanie dát video. Keďže točíme 10 bitový záznam, je to dátovo o kúsok väčšia radovánka, takže trištvrtehodinová surovina zaberá skoro 50 giga. Čiže aj cez USB 3 čítačku je to 10 minút len kým to pretečie do počítača. V tom čase samozrejme nezaháľam - už mám v ruke scenár a kým sa dáta kopírujú, pripravujem inserty, teda obrázky ktoré neskôr vložím do hotového videa v strižni.
 • 16:30 Kopírovanie dát audio. Audio je menšie, točíme do .wav formátu s jednou zálohou a jednou ostrou, takže máme cez giga dát, to je v počítači za chvíľu. V čase kopírovania dát pripravujem ďalšie obrázky do grafiky.
 • 16:35 Záloha. Ak práve nepadajú z neba obložené chlebíčky, mám zásadu, že zdrojové dáta najskôr zálohujem a až potom editujem. Zažili sme už rôzne zrady techniky, zariadení i nás čo okolo toho robíme. (To posledné je najčastejšie.) Nie je nad možnosť vrátiť sa k zdrojáku, ak sa niečo nechtiac stane. V čase kopírovania dát pripravujem ďalšie obrázky do grafiky.
 • 16:40 Dáta sú zálohované, ešte potrebujem dorobiť rozpracovanú grafiku. Je to niekoľko obrázkov ako nápisy, nákresy, potrebné logá.
 • 16:50 Audio. Na pľace sme nahrali niekoľko zvukových záberov. Tie treba otvoriť v zvukovom editore a upraviť ich. Úprava dynamiky, úprava frekvenčnej charakteristiky, kompresia, mastering, odstránenie sykaviek... Klasika. V tak krátkom čase len najnutnejšie úpravy, poriadne by to znieslo viac pozornosti, ale ak sa naháňa čas, treba zjednodušovať.
 • 17:05 Keď je zvuk hotový, vtiahneme obraz i zvuk do videoeditora a teraz musíme zosynchronizovať stopy. Aj keď túto prácu vykonáva software na jedno kliknutie, trvá dlho, kým si načíta tých asi 50 giga dát, aby vedel, čo má synchronizovať s čím. V praxi teda taký software pracuje 10 minút kým sa niečo dá spraviť. Potom raz kliknete a hotovo, za 5 sekúnd už môžete strihať a synchróny sedia.
 • 17:15 Teraz v editore môžeme urobiť aspoň základný technický color grading. Väčšina záberov nevyžaduje žiadne náročné úpravy, ale jeden bol točený na ISO cez 6400 a vyžaduje riadne odšumenie obrazu. To zaberie chvíľu nastavovania a a kúsok rozmýšľania.
 • 17:30 Klient požaduje v jednom zo záberov odstrániť nápis z dôvodu GDPR. Oblasť v zábere sa teda označí, natrackuje a následne sa výber zneostrí. Maličkosť. Výroba videa je vlastne len skladanie maličkostí vedľa seba.
 • 17:40 Vo videu je potrebné na jednom mieste vložiť kúsok hudby. Tú hudbu však niekto musí nájsť (kto asi? že by zas ja?) ale tentokrát sa to podarilo nejakým zázrakom šťastlivo len za pár minút. Mimochodom nájsť vhodnú hudbu pre projekt je niekedy práca na hodinu aj dve. Čím presnejšiu predstavu ako tvorcovia máte, tým ťažšie sa plní z hotových hudobných databánk.
 • 17:45 Teraz už máme pohromade všetko, čo pôjde do guláša zvaného strih videa. Čo najrýchlejšie teda dávame dohromady video (zvuk už máme synchrónne pripravený) hudbu, prípadné zvukové efekty a grafiku. To znamená z nafilmovanej suroviny sa odstráni všetko, čo vieme, že pôjde preč. Časti keď už bežala kamera, ale ešte sa nič nedialo. Aj časti s chybnými zábermi. Najskôr zvyčajne robím "ťažké" veci ako sú dokrútky, zvukové alebo hudobné kombinácie. Potom finálnu skladbu záberov a mixáž zvuku.
 • 18:10 Teraz je na rade samotný strih tej "menej náročnej" časti videa, kde sa už len rozpráva. Celé video treba pozorne počúvať, pretože ak filmujete manažérov, alebo ich zamestnancov, spravidla to nie sú herci. Robia chyby a my tie chyby vo videu n.e.c.h.c.e.m.e. Preto sa robia strihy, alebo sa skracujú pasáže, kedy sa pri filmovaní na niečo čakalo. Niekedy sa mení poradie nafilmovaných záberov. Paralelne sa hneď na príslušných miestach vkladajú grafické inserty s potrebnou animáciou, alebo fadingom. Ak sa video filmovalo 45 minút, znamená to že v strižni budeme najmenej 45 minút len pozerať kontrolovať záznam a robiť strihy tam kde treba. Takže čas filmovania + čas práce s "nožničkami". Nakoniec sa prilepia titulky a znelky - tie máme zvyčajne hotové aj s hudbou, pretože sa vždy u jedného klienta opakujú rovnaké kvôli konzistencii.
 • 19:30 Video je zostrihnuté, nasleduje rendering. Správne by bolo video pred renderovaním celé prejsť, ale pre krátkosť času to vždy nerobím (ako sa ale zvyčajne ukáže, je to chyba na ktorú sa vzťahuje Murphyho zákon "ak sa niečo môže pokaziť, tak sa to pokazí). Ale ak je časový tlak, tak riziko straty pol hodiny je mierne. Nádej, že sa to podarilo na prvý pokus bez chýb je dostatočná aby sme to riskli. Lebo občas sa podarí naozaj to nastrihať na prvú dobrú! (...raz za rok... :-D)
 • 19:50 Vyrenderované video má pol hodinu a skoro 5 giga. Začíname to posielať na Yotube.
 • 19:55 Kým to odchádza na sieť, robím kontrolnú projekciu a presne, ako je v takýchto situáciách zvykom, je tam chyba. Samozrejme ku koncu videa, aby sme na to neprišli rýchlo. V rýchlosti som nevložil jednu grafiku kam patrí a jedna je na mieste, kde nepatrí. Takže stop a ideme znova. 20 minút času v kýbli - to je presne situácia, kedy by sa bolo oplatilo video kontrolne pozerať predsa len ešte pred renderingom. Takže doposielame ho síce na Youtube aj s chybou, aby ho klient mohol vidieť v predstihu, ale zároveň...
 • 20:20 Púšťam opravenú verziu videa do renderu.
 • 20:40 Render hotový, video ide na Youtube a kontrolná rýchlo-projekcia vyzerá byť v poriadku.
 • 21:00 Youtube ju začína spracovávať. Medzitým už od klienta viem, že video je okrem známych chýb inak v poriadku.
 • 21:15 Posielam na Marketing Miner úlohu aby mi vypracoval report vhodných kľúčových slov.
 • 21:25 Mám hotovú sprievodnú grafiku - náhľadový obrázok pre video na Youtube a dohodnutý popis a názov videa.
 • 21:27 Prichádza výsledok analýzy kľúčových slov. Video v Youtube je spracované, vkladám aj kľúčové slová a nastavujem publikáciu.
 • 21:33 Klient potvrdzuje súhlas s publikáciou.
 • 21:35 Hotovo. 7 a pol hodiny. Večera už vychladla? Nie, nahádzal som ju do šachty niekedy okolo šiestej. Už som aj zabudol...

Takže toto je príklad ako sa vyrába krátke, jednoduché (ale naozaj jednoduché) video. Keby sa robil nejaký zložitejší klip s viackamerovým strihom a zložitejším scenárom, tak len článok by ste čítali pol hodinu. A strih videa s úpravami a color gradingom by sa kľudne prehupol aj na pár dní.

Na tvorbe videa je asi najnepríjemnejšie to, že absolútna väčšina prác, ktoré robíme vo videoprodukcii sú pre klienta vlastne úplne neviditeľné. Nevie o nich, netuší, čo všetko sa vlastne musí spraviť. Aj na to platí Murphyho zákon: skôr, než môžeme niečo spraviť, musíme ešte spraviť niečo iné.

Klient vás vidí hodinu pobehovať okolo kamery ako mäsiarku okolo salámy. Potom sa čaká a zas čaká a potom dostane krátke videjko. A možno si v duchu pomyslí "to čo tým babrákom trvalo vyše 7 hodín?".

A vlastne by som sa mu ani nečudoval. Tvorba videa je servis. Slúžime klientom. A služobníctvo by malo zostať podľa možnosti neviditeľné.

Máte záujem o spoluprácu? Napíšte mi e-mail a poďme na to!
mv@mix.sk

Miro Veselý

Píšem webstránky, knihy a občas materiály pre zákazníkov. Pracujem na živnosť od roku 1998. V poslednom čase som okrem marketingu a dizajnu začal pre niektorých klientov natáčať aj videá. Ako relaxáciu po práci využívam kolobežkovanie na športovej kolobežke.

crossmenu