U koho si dať spraviť web?

Je to jedna z ťažkých otázok, na ktoré vám neviem dať presnú odpoveď. Každá firma vám bude sľubovať najlepšie služby, najrýchlejšie termíny, najkrajšiu grafiku, najefektívnejšie nástroje.

Pri voľbe firmy je dobre myslieť dopredu. Nielen na tvorbu webu. Ale aj na to, že ho budete musieť priebežne dopĺňať o nové a nové informácie. Alebo meniť tie informácie, ktoré už na ňom máte. Takže pri voľbe dodávateľa je dobré myslieť na to, ako bude ošetrený následný servis. Pretože ten môže byť niekedy drahý.

Určite by som odporúčal, aby ste sa obrátili skôr na služby profesionálnej firmy. Takej, ktorá sa tvorbe internetových projektov venuje už dlhší čas a má za sebou úspešné výsledky.

Aké sú rozdiely medzi tvorcami webov?

Pre šéfa firmy je najjednoduchšie delegovať prácu na internetovej stránke kompetentným ľuďom, obvykle IT špecialistom. IT špecialista však často nemá vedomosti o predaji, o marketingu, o obchodných stratégiách. On sa vyzná v technológiách, dizajne, logike. Ak mu zadáte vytvoriť web, urobí ho práve v rozsahu svojich vedomostí a skúseností. Jeho skúsenosti sú často skôr z oblasti kreatívnej práce, alebo sú technologicky orientované.

Skúsim teraz trocha preexponovať vlastnosti „itečkárov“. Často sú to ľudia samotárski, extravagantní, zvláštni, nevedia predávať, často ani dobre komunikovať. Viem, každé zovšeobecnenie kríva. Takže, prosím, berte to s rezervou.

  • Programátor má pocit prestíže, ak na vašej webovej stránke dokáže ukázať technické detaily. Dnešný dátum, kto má meniny, koľko tisíc ľudí stránku už videlo, koľko sekúnd trvalo kým sa stránka vygenerovala z databázy. Sú to informácie zaujímavé pre programátora, ale pre váš­ho klienta nemusia byť dôležité. Môžu odkloniť pozornosť vášho návštevníka a webová stránka nesplní cieľ stano­vený v stratégii. Preto programátor môže napro­gramovať výborný kód, ale zadanie mu musí dať stratég.
  • Grafik v snahe o efektný dizajn môže „prebiť“ obsahovú časť webu výrazným dizajnom. Nápadný a efektný dizajn môže odpútať pozornosť od obsahu. Ak má grafik vzťah k animáciám bude chcieť dať do pohybu rôzne objekty. Bude vám navrhovať, že na vašej webovej stránke to má celé blikať, alebo sa hýbať, aby to upútalo ľudí. V skutočnosti návštevníci možno utečú, lebo taký dizajn ruší, ak máte na stránke niečo čítať. Nuž a blikanie nemusí vyvolať v každom návštevníkovi práve dôveru.
  • Študent je ďalší typický tvorca webu. Mnoho majiteľov firiem zadá web do výroby švagrovmu synovcovi (vraj sa ale fakt vyzná v počítačoch!), ktorý web vyrobí za bagateľ. Dá tam všetko čo vie. Ak má rád seriál Star Trek, váš firemný web bude pripomínať vnútrajšok vesmírnej lode zatiaľ ešte neznámej rasy. A dobre sa na ňom budú cítiť práve títo mimozemšťania. Nie vaši možní zákazníci.

Preto tak zdôrazňujem, že ciele a stratégiu musíte nastaviť vy ako majiteľ firmy, alebo manažér.

Máte záujem o spoluprácu? Napíšte mi e-mail a poďme na to!
mv@mix.sk

Miro Veselý

Píšem webstránky, knihy a občas materiály pre zákazníkov. Pracujem na živnosť od roku 1998. V poslednom čase som okrem marketingu a dizajnu začal pre niektorých klientov natáčať aj videá. Ako relaxáciu po práci využívam kolobežkovanie na športovej kolobežke.

crossmenu