Kontrolné zoznamy vo videoprodukcii

Tvorba a strih videa je činnosť extrémne pestrá na rôzne úlohy a znalosti. Pri filmovaní musíte poznať nečakane veľa rôznych znalostí z rôznych profesií. Napríklad prácu s kamerou, musíte riešiť umelecký aspekt (kompozícia, farebné zladenie kostýmov, dynamika diania na scéne...) technický aspekt (ostrenie, pohyb kamery, expozícia...), dramaturgiu, produkciu, manažovanie diana, zvuk a mnoho ďalších profesií, právne a autorskoprávne minimum nevynímajúc. Tie sú vo veľkých produkciách riešené prítomnosťou viacerých špecialistov v štábe. Pri menších videoprodukciách prídu dvaja alebo traja filmári a tí musia celý tento štáb zastúpiť. Je jasné, že s klesajúcim počtom ľudí v štábe stúpa riziko chýb a nedostatkov.

V mnohých situáciách pomáha robiť si zoznamy úloh. Skúsený pracovník to zvládne z hlavy, pri väčšom projekte však je lepšie ísť podľa checklistu. Videoprodukcia totiž vyžaduje nosenie techniky, ktorá je pomerne bohatá na počet súčiastok. Zvyčajne stačí ak zlyhá jeden kus (zabudnete malý káblik) a nedá sa použiť celý subsystém. Alebo zlyhá záznamová karta a zlyhá všetko.

Aj pri filmovaní je potrebné myslieť na nečakane veľa vecí a súvislostí. Ak je popritom na scéne, alebo na pľace chaos (kedy nie je?) tak to je ďalšia príležitosť na vznik chýb. Na ilustráciu si pozrime, čo znamená ak sa ide natočiť veľmi jednoduché video v parku. Jedna kamera, bez svetiel, statív.

Kontrolný zoznam: Balíme audio a video techniku

Kamera

 • Je v nej batéria?
 • Máme náhradnú batériu?
 • Je v nej karta / disk?
 • Je to správna karta pre tú kameru a na ten druh záznamu?
 • Je karta prázdna?
 • Je objektív čistý? (Netreba brať viac skiel?)
 • Je nastavenie kamery normálne?
 • Máme pripravený polarizačný filter, ak by bol potrebný?

Statív

 • Je pripravený?
 • Má všetky súčasti? (Občas sa zabudne časť napríklad na gimbale alebo v štúdiu na niektorej kamere, bez toho je statív nepoužiteľný.)

Svetlo

 • Odrazové dosky sú v poriadku a zbalené?
 • Máme zbalené meracie terče na ostrenie, farebnosť a nastavenie bielej?
 • Ak sa dá očakávať, že bude treba hercov pudrovať, máme potrebné šminky?

Zvuk

 • Klopový mikrofón pripravený, káble sú v poriadku?
 • Máme štipec na mikrofón?
 • Máme mŕtvu myš na mikrofón, ak by fúkal vietor?
 • Máme lepiace pásky?
 • Boom mikrofón pripravený?
 • Máme mŕtvu mačku na mikrofón, ak by fúkal vietor?
 • Statív na boom mikrofón je pripravený?
 • Batéria v mikrofóne je nabitá?
 • Kábel k mikrofónu je pripravený a v poriadku?
 • Vysielač zvuku je pripravený?
 • Batéria vo vysielači je nabitá?
 • Prijímač zvuku je pripravený?
 • Batéria v prijímači je nabitá?
 • Kábel na záznam zvuku z prijímača do rekordéru je pripravený a v poriadku?
 • Hlavný záznamník na zvuk z hlavného mikrofónu je pripravený?
 • Je nastavený správne?
 • Je v ňom nová batéria?
 • Je v ňom karta?
 • Je karta prázdna?
 • Záložný záznamník na zvuk z druhého mikrofónu je pripravený?
 • Je nastavený správne?
 • Je v ňom nová batéria?
 • Je v ňom karta?
 • Je karta prázdna?

Technika sa poukladá do prepravných kufrov a nie je zlé, ak sa podarí na akciu priniesť všetky.

Kontrolný zoznam na scéne pred a počas filmovania

Techniku treba rozložiť a počítajte radšej s dlhším časom, pretože na novom mieste sa môžu objaviť nečakané problémy. Pred filmovaním je potrebné prejsť scénu a pripraviť človeka, ktorého budeme filmovať.

 • Umiestniť klopový mikrofón na herca (alebo prednášajúceho)
 • Zapojiť ho do vysielačky a tú zapnúť.
 • Prijímač zapnúť, skontrolovať spojenie vysielačiek.
 • Prepojiť prijímač s mikrofónom.
 • Overiť nastavenie hlasitosti - interpret musí povedať niečo nahlas. Nenecháme sa opiť rohlíkom - tichý hlas na skúške sa ľahko zmení na vzrušený hlasný hovor počas filmovania. Naopak odvážny hlasný test hlasu je márny ak interprér počas filmovania má trému a hovorí potichu. To treba dosledovať.
 • Máme nastavené parametre záznamu, treba zapnúť záznam zvuku.
 • Rovnaký postup platí na shotgun mikrofón. Je pripravený? Zapnutý? Správne nastavený? Je na statíve? Je v správnej polohe? Nezmení interprét počas filmovania miesto? Je pripojený k záznamníku? Je nastavená úroveň záznamu správne? Záznam beží?
 • Pri filmovaní kontrolujeme, ži záznam zvuku naozaj beží na všetky zariadenia a je v poriadku "hlasitosť".

Pred filmovaním sa uistíme, že interpret je pripravený.

 • Je ozvučený, vie kde má byť a čo bude hovoriť.
 • Je správne osvetlený - v tomto prípade stačí umiestniť odrazovú dosku.
 • Ak treba, herec je prepudrovaný.
 • Ak sú odlesky na pleti stále príliš rušivé, použijeme polarizačný filter.
 • Pokiaľ je veterné počasie, na mikrofóny nasadíme veternú ochranu.

Pred prvým ostrým záberom je dobré aspoň orientačne sa uistiť, že:

 • Kamera filmuje.
 • Je nastavená správne.
 • Je zaostrená.
 • Je nastavená biela.
 • Nastavenie bielej prebehlo v tom osvetlení, ktoré je pri filmovaní (nezapadlo slnko, nezmenil niekto osvetlenie v miestnosti?)
 • Máme nafilmovaný terč na kontrolu farieb (ak sa používa)
 • Je kompozícia obrazu v súlade so záberom?
 • Ukazuje histogram na kamere, že je expozícia v poriadku?
 • Je čas uzávierky nastavený ako chceme?
 • Je clona nastavená v súlade s expozíciou i zámerom?
 • Je naozaj zapnutá, ak si myslíme, že beží? Priebežne počas filmovania videa sa kontroluje, či kamera filmuje, pretože tu a tam technika, aj my operátori radi zmätkujeme.

Počas filmovania prednášky je vhodné mať čo najviac pozorných divákov. Prednášajúci môže občas povedať niečo chybne a on sám to často nemusí ani zaregistrovať. Každý zo štábu preto má právo povedať stop, aby sa chyba dala napraviť ihneď pri filmovaní. Následná zvuková retuš býva náročnejšia.

Skúsenosti a znalosti pri filmovaní

Sú veci, na ktoré sa asi žiadny checklist napísať nedá. Dá sa to získať len štúdiom a praxou.

Každý kameraman musí ovládať mnoho znalostí a to na takej úrovni, že o nich už nemusí rozmýšľať. Veci ako expozícia, zaostrenie, kompozícia. Aby interprét nebol v zábere presne na stred. Prístup k filmovanej scéne aby sa dodržal smer pohybu, alebo umiestnenie ľudí pri rozhovoroch aby boli v logickom umiestnení. Predvídanie, kam sa herec či interprét asi v najbližšej chvíli presunie a na ako dlho, aby kamera otrocky nesledovala každý pohyb.

Každý zvukár vie, ktorý mikrofón sa na danú situáciu bude hodiť - to sa dá nacvičiť len odhadom na základe stoviek predtým nahraných hodín záznamu. Ako ho namieriť, aby bol zvuk vyvážený. Ako nastaviť záznam aby sa využil plný potenciál techniky.

Každý kto robí do osvetlenia vie, ako umiestniť reflektory. Kedy použiť difuzér a kedy priame bodové svetlo. Ako kombinovať farby svetla aby dosiahol požadovaný účinok. Kam a ako umiestniť odrazovú dosku a akú má mať farebnosť a odrazivosť.

To je len príklad troch rôznych špecializácií. Vo veľkej video produkcii sa to často ešte delí na podšpecializácie:

 • Kameraman kontroluje "hľadáčik" a ostrič kontroluje, či je obraz ostrý. Tretí asistent môže zaisťovať pohyb s kamerou.
 • Zvukár má slúchadlá a kontroluje či je všetko v poriadku. Môže mať asistenta, ktorý drží mikrofón na tyči nad filmovanou scénou.
 • Osvetlovač sa stará o nasvietenie, môže mať asistentov, ktorí sa starajú o reflektory či odrazové dosky.

Znova sa vraciam k úvodu - všetky tieto profesie sa dajú suplovať aj pri filmovaní, ak na scéne pracujú dvaja filmári, či jeden s asistentom. Treba však očakávať, že výsledok tomu bude zodpovedať.

Výsledné video zvyčajne bude obsahovať viac chýb na ktoré sa nemyslelo, zabudlo myslieť, alebo nedalo myslieť.

Prečo by niekto chcel filmovať kompromisné video? Pretože rozdiel v cene! Štáb videoprodukcie ktorá príde filmovať s technikou za pol milióna a štábom 10 špecialistov bude jednoducho mať inú cenu za filmovací deň, ako keď to príde nafilmovať kamarát mobilom.

Nie každé video potrebuje profesionálnu videoprodukciu. Ak sa točí reklama, ktorá pôjde do kín a televízie, tak rozpočet býva vysoký. Ceny za umiestnenie reklamy sú vysoké, v porovnaní s tým je výroba reklamy aj v profesionálnej videoprodukcii stále "lacná". No ak točíte krátke oznámenie na Youtube, stačí, ak video splní základné technické požiadavky aby sa dobre pozeralo a počúvalo. Tam sa s cenou dostanete na primerané čísla.

Po filmovaní treba zozbierať techniku

Je dobré kontrolovať najmä zbalenie súčiastok, ktoré sú oddeliteľné.

 • Statívové podložky sú na statíve a nezostali na kamere ani niekde na stolíku?
 • Mikrofón si herec neodnáša na košeli?
 • Vysielačky sa niekam neroztratili?
 • Všetky káble sú zbalené?

Občas sa aj tak niečo na pľace zabudne. Zvyčajne to zas nájdeme, alebo nám to ľudia vrátia. No ak máte ísť na iné filmovanie, jediná súčiastka by mohla znemožniť celú akciu. Preto je vhodné kritických súčiastok mať na akcii viac.

Záložný scenár pre plán B - ak niečo zlyhá

Nielen kvôli zabudnutiu, alebo zlyhaniu techniky je preto dobré, ak pri produkcii videí máte na pľace niekde poruke aj náhradné veci. Či už techniku, alebo niektoré drobnosti.

 • Náhradný mikrofón.
 • Náhradný záznamník, aj keby nebol wireless.
 • Náhradná kamera. Môže byť aj menej kvalitná, ale funkčná záloha v kufri je proste niekedy na nezaplatenie. Stačí ak sa zistí že počas filmovania by sa nečakane na nejaký detailný záber hodila druhá kamera... Alebo sa niečo stane s hlavnou kamerou.
 • Náhradné držiaky na statívy.
 • Rôzne druhy lepiacej pásky, legendárna gafa je výborná.
 • Drôt ak niečo treba uchytiť.
 • Rôzne drobné štipce.
 • Predlžovačka s rozdvojkou, aj dva kusy a hlavne dlhý kábel na nej.
 • Zápisník, pero, papiere.
 • Ak sa to zmestí, je dobré mať poruke rôzne nabíjačky a káble.

Kontrolný zoznam filmovania v exteriéri

V prírode či v meste sa filmuje dobre, ak nepotrebujeme dosiahnuť kinematografický a profesionálny ráz videa. Zvyčajne je dosť svetla a na bežné videá nie je potrebné okrem kamier a zvuku doniesť nič. Žiaľ, akonáhle potrebujete aby zábery vyzerali perfektne a "ako naozaj", zvyčajne to znamená že treba začať riešiť osvetlenie, odrazové dosky a ďalšie umelé maličkosti, ktorými tu rozjasníte tmavé tiene, tam odstránite strom (bez píly) či zamaskujete odpadkový kôš.

 • Nie sú v zábere prvky, budovy, logá alebo iné prvky ktoré by podliehali autrskému zákonu? Najmä komečné a reklamné videá nemôžu zobrazovať niektoré budovy alebo dizajnové prvky. Ak áno, máte podpísané zmluvy a súhlasy?
 • Nebude sa točiť objekt, ktorý sa síce filmovať môže, ale napríklad jeho osvetlenie podlieha autorsnému zákonu? V Paríži je napríklad Eiffelova veža v noci takým prípadom.
 • Neobjavia sa v záberoch ľudia, alebo iné identifikátory (napríklad ŠPZ auta) ktoré treba riešiť cez GDPR?
 • Ak plánujete zábery s dronom, máte vybavené potrebné povolenia?
 • Skontrolovali ste si scénu ešte pred filmovaním? Dá sa tam rozostaviť technika a nebudú tam rušivé prvky v záberoch?
 • Dá sa v danom prostredí filmovať s takými uhlami kamier, aké potrebujete?
 • Skontrolovali ste scénu v čase, kedy budete filmovať? V rezervácii bocianov je krásne ticho cez týždeň dopoludnia keď to kontrolujete. Ak prídete filmovať cez víkend v "zlatej hodinke" miesto môže byť plné turistov.
 • Máte jasné, odkiaľ a kam svieti slnko? Kedy?
 • Máte jasné, čo hovorí predpoveď počasia?
 • Ak je horúčava a slnko - utiahne to kamera? Niektoré zariadenia sa radi prehrievajú. Treba ich zatieňovať a ani to nemusí stačiť.
 • Nie je v danom dni v štáte sviatok? (Nemusí byť dostupné občerstvenie, batérie, voda... Môže byť viac turistov.)
 • Nehrozí, že počas filmovania bude v okolí zraz motorkárov, robotníci s motorovou pílou, vypustená škôlka na ihrisko, prelety helikoptéry alebo iné zvukovo rušivé prvky?
 • Ak vo videu chcete použiť reálny zvuk prostredia, máte spravený aspoň 10 minútový zvukový záznam z daného priestoru?

Týmito príkladmi som chcel ukázať, že vecí na ktoré treba myslieť je nečakane veľa. Dokúpenie jedného "kusa" techniky často znamená myslieť hneď na niekoľko nových úloh. Napríklad zdalo by sa, že si kúpite jeden kus gimbalu. V skutočnosti to rozšíri vaše úlohy napríklad takto:

 1. Máme ho pripravený na zabalenie?
 2. Je gimbal nabitý?
 3. Je skalibrovaný na kameru, ktorou budete točiť?
 4. Je na gimbale alebo v kufri statívová doštička? Ak zostane doma, alebo na inej kamere, je zle.

Doplnok k článku od Petr Špetla: Jen upřesním pár věcí. Hlavní kameraman se stará zejména o světlo o kompozici, což dělá na základě představy režiséra. Začínající režisér se většinou ale veze po zkušeném DP (jsou na to i zábavná meme a vtipy). Zvukař není mág, který vyřeší zvuk na 100%. Důležitý je výběr lokace (ticho vs bordel). Třetí asistent kamery pouze přenáší věci, nikdy nedělá pohyb. Je to jen stážista. Pohyb zajišťuje camera operator, skla mění a kameru přenáší ostřič. Gaffer (hlavní osvětlovač) vykonává to, co si přeje kameraman. 

Ďalšie tipy ku kontrolným zoznamom pri produkcii videa

Máte záujem o spoluprácu? Napíšte mi e-mail a poďme na to!
mv@mix.sk

Miro Veselý

Píšem webstránky, knihy a občas materiály pre zákazníkov. Pracujem na živnosť od roku 1998. V poslednom čase som okrem marketingu a dizajnu začal pre niektorých klientov natáčať aj videá. Ako relaxáciu po práci využívam kolobežkovanie na športovej kolobežke.

crossmenu