Sledujte štatistiku

V internetovom prostredí je ľahké zbierať štatistické údaje o návštevnosti, o dianí na internetovej stránke, o fungovaní reklamy. Rád by som opakovane zdôraznil, že tieto údaje treba používať ako marketingový nástroj čo najčastejšie. Získavanie týchto informácii je jednoduché a bezplatné. Preto by bola škoda nevyužiť ich.

Pri štatistike neskúmajte len úspešné miesta, hoci je výborné vedieť, čo funguje. Dôležité je hľadať predovšetkým najslabšie miesta vášho internetového projektu. Práve tie najviac brzdia váš úspech. To vám štatistické nástroje spravidla umožnia klásť ťažké otázky a nachádzať odpovede na ne. Napríklad:

 • Z ktorej stránky vám odchádza najviac ľudí?
 • Na ktorej stránke sa ľudia zdržia najkratšie?
 • Z akého regiónu prichádza najmenej ľudí?
 • Z ktorého vyhľadávača neprichádzajú návštevníci?
 • Ktoré kľúčové slová privedú málo návštevníkov? (Tento údaj sa v súčasností dá dohľadať menej ľahko, ako v minulosti)
 • Vracajú sa vaši návštevníci opakovane na web?
 • Mali ste zdroj návštevnosti, ktorý prestal fungovať?
 • Majú návštevníci technologické vybavenie, ktoré im umožní vidieť správne váš web?

Máte web, ktorý má nízku návštevnosť. Čo by ste urobili? Väčšina majiteľov firiem zainvestuje do reklamy. Nízka návštevnosť však má nejaké dôvody. Skôr než ju začneme zvyšovať reklamou, je dobré zistiť, prečo je malá. Najčastejšie je príčinou:

 • Zle urobená optimalizácia pre vyhľadávače.
 • Možno web používa kľúčové slová, ktoré ľudia nehľadajú.
 • Zastaraný obsah, málo obsahu – dnes už nestačí web raz nakŕmiť dátami a nechať tak. Musíte ho stále trocha dopĺňať.
 • Málo spätných odkazov z iných webov.

Ciele v štatistike

V nástrojoch na analýzu návštevnosti máte možnosť zapnúť sledovanie cieľov. Len čo si zákazník alebo návštevník objedná tovar, dosiahli ste váš cieľ. Tento cieľ sa dá štatisticky sledovať. Potom viete povedať, že povedzme:

 • každý stodvadsiaty návštevník prichádzajúci z reklamy klikne aj na cieľ, teda kúpi tovar,
 • návštevníci prichádzajúci z webstránky vášho kamaráta kupujú len jeden z 2000,
 • každý päťdesiaty návštevník prichádzajúci na základe vašej e-mailovej kampane kupuje.
 • návštevníci prichádzajúci z vyhľadávača vytvoria jeden predaj na každých 300 ľudí.

Pri sledovaní cieľov môžete nájsť slabé miesto.

Tip: Často je slabým miestom formulár s objednávkou. Skôr než návštevník kúpi tovar, predtým väčšinou musí ešte všeličo spraviť. Už má vybraté. Chce objednať 5 kíl banánov. Sledujme, čo všetko musí pre túto objednávku urobiť:

 • Musí kliknúť na košík, tam vypísať meno, adresu, kam to treba doručiť;
 • potom kliknúť na druhú stránku, kde si vyberie, akým spôsobom bude tovar doručený. Či si preň chce prísť osobne alebo mu to pošlete kuriérom;
 • potom klikne na tretiu stránku. Tam nájde sumár všetkého čo si objednal, ako to bude doručené, koľko to bude stáť, a potvrdí, že súhlasí s objednávkou;
 • až teraz keď klikne, prebehne objednávka.

Toto je bežný postup pri objednávaní. Je dobré, ak do procesu štatistického sledovania zahrniete všetky tieto jednotlivé kroky procesu objednávky. Keď návštevník musí kliknúť na príliš veľa stránok, kým odošle objednávku, môže ho to prestať baviť. Naštve sa a pred odoslaním objednávky netrpezlivo opustí váš web. Možno zo štatistiky zistíte, že zo 100 ľudí, ktorí sa rozhodli vložiť do košíka nejaký tovar, sa ku objednávke dostane len 25 ľudí. Štatistika vás môže upozorniť, že práve tu máte na webe slabé miesto. Možno len maličkosť, ktorá je príčinou, že si mnohí ľudia neobjednajú nič.

Častým dôvodom prerušenia objednávania býva zložitosť procesu objednávky. V našom príklade s objednávkou možno stačí zmenšiť počet krokov, ktoré musí človek urobiť predtým, než si objedná tovar. Možno zistíte, že po zjednodušení budete mať objednávku nie od jedného zo 100, ale od každého 60-teho návštevníka. Ak však objednávanie zjednodušíte až príliš, začne pribúdať viac falošných objednávok. Odrazu u vás začnú nakupovať osobnosti ako Bruce Willis, Albert Einstein, či sám Ostap Bender. A ani jeden z nich však akousi náhodou neprevezme svoj balík na pošte.

Proces objednávky treba doslova naladiť. Zjednodušiť ho tak, aby vám prinášal čo najviac objednávok, ale musí byť dosť zložitý, aby odradil nudiace sa indivíduá objednávať z dlhej chvíle pre svojich profesorov, šéfov, či svokry.

Takéto maličkosti môžu významne ovplyvniť príjem, ktorý máte z daného internetového projektu.

Príklad: Proces objednávky znamená preklikať a vyplniť postupne 3 – 4 stránky za sebou. To by mal vopred vedieť aj návštevník a to skôr, než začne objednávať. Ak návštevník vie, čo ho čaká, nestrácate dôveryhodnosť. Stačí na stránkach umiestniť grafický prvok, ktorý zákazníka informuje v akom štádiu procesu objednávky sa práve nachádza. Vyplní nejaké údaje a vie, že toto je prvý krok z troch. Alebo pri vkladaní týchto dát už vie, že ho čaká ešte jedna otázka, alebo ešte jedna úloha a už bude objednávka hotová. Ak má návštevník predstavu, čo ho ešte čaká, bude trpezlivejší. Aj takýto malý grafický navigačný prvok môže prispieť ku zvýšeniu počtu objednávok. Najmä u ľudí, ktorí strácajú trpezlivosť, ak musia urobiť ďalší krok, ktorý už nečakali. Možno sa len boja, že takýchto krokov bude ešte viac.

Je veľa ľudí, ktorí sú ochotní platiť. Ale nie sú ochotní čakať.

Venujte pozornosť návštevnosti

Návštevnosť znamená počet ľudí ktorí prídu na vašu stránku. Ak už vyrobíme nejakú stránku, chceme aby si ju pozrelo čo najviac ľudí. Preto by nás mali zaujímať aj zdroje, odkiaľ môžu prichádzať naši návštevníci. Významné zdroje sú:

 • Vyhľadávače – prinesú vám najväčšiu časť návštevníkov. Ak máte dobre navrhnutý web, aj 80 a viac percent návštevníkov príde z Google. (Platí pre Slovensko, v zahraničí bývajú aj iné vyhľadávače významným zdrojom návštevnosti. ) To je v istom zmysle prirodzená návštevnosť. Je zadarmo, ak nepočítame náklady, ktoré vás stálo vyrobiť taký optimalizovaný web, aby sa jeho návštevnosť generovala práve týmto spôsobom.
 • Blogy, Facebook – pokiaľ operujete na blogoch a hlavne sociálnych sieťach, aj táto komunita môže generovať určité percento návštev.
 • Katalógy – rôzne katalógy môžu priniesť časť návštevnosti. V dnešnej dobe to môže byť aj hlboko pod jedným percentom celkovej návštevnosti.
 • Internetová reklama – prinesie takú časť návštevnosti, za akú zaplatíte.
 • Priame kliknutie ľudí – tých, ktorým ste poslali e-mail a na jeho konci bola vaša e-mailová adresa. Alebo sú reakcie na reklamy v novinách. Prípadne ľudia, ktorí vás už poznajú.
 • Linky – návštevnosť, ktorá je generovaná z iných internetových stránok. Vaši dodávatelia či priatelia môžu na svojich weboch uviesť, že s vami spolupracujú. Dajú tam linku a keď na ňu návštevník klikne, dostane sa na váš web.

Na váš web sa ľudia môžu dostať rôznymi spôsobmi. Najvýhodnejšie je, ak sú to spôsoby prirodzené – teda výsledky vo vyhľadávačoch, referencie, diskusie vo fórach, sociálnych sieťach. Za takú návštevnosť nemusíte platiť. Ak je to prirodzená návštevnosť (nevyvolávate ju umelými zásahmi) tak bude zvyčajne mierne narastať aj bez vašich zásahov. Takú návštevnosť máte, pokiaľ váš internetový projekt ľudí osloví a zaujme. Potom ho radi navštívia a odporučia ho aj kamarátom. Práve preto som v úvode tak zdôrazňoval, že vašou prvoradou úlohou je vytvoriť dôveru a odlíšiť sa tak, aby si to ľudia všimli.

Nástroje na meranie návštevnosti

Na meranie návštevnosti sa používajú rôzne nástroje. Niektoré sú drahé (stovky až tisícky eur), iné sú zadarmo. Jedno však majú spoločné: žiaden z nich nie je úplne presný. S touto skutočnosťou sa treba zmieriť ako s faktom hneď na začiatku. Takže akokoľvek už budete merať návštevnosť vašich internetových stránok, nikdy sa nedozviete úplne presné čísla. Ak zistíte, že na vašich stránkach je denne sto ľudí, nikdy si nemôžete byť istí, či to bolo stodvadsaťosem alebo osemdesiattri.

Počet návštevníkov

Mali by ste mať predstavu o počte ľudí, koľkých ste mali na stránke. Je to merateľný parameter, ktorý umožňuje vyhodnocovať úspešnosť vašej stránky. Zvyčajne platí: čím viac ľudí navštívi vašu stránku, tým lepšie.

Koľko stránok si prezrie jeden návštevník

Druhým štatistickým parametrom je, koľko stránok si zobrazil priemerne jeden návštevník. Tento parameter môže hovoriť o tom, nakoľko ste svojou internetovou prezentáciou zaujali publikum. Čím menej stránok si návštevník na vašej stránke pozrie, tým menej ste ho asi zaujali. Ak niekto príde na vašu stránku, pozrie si jednu stránku a už sa nevráti, tak ste mu nedali dôvod, aby to urobil. Ak si pozrie 10 stránok, pravdepodobne ste ho zaujali. Toto tvrdenie môže platiť, ale môže signalizovať aj problém.

Prezerajú si návštevníci veľa stránok, ale na každej sa zdržia krátko? Môže to ukazovať aj na mieru ich dezorientácie na webe. Čitateľ predpokladá, že na vašom webe sa nachádza informácia, ktorú hľadá. No nevie ju nájsť. Rýchlo prekliká aj 20 stránok. Nečíta však váš web. Len hľadá niečo konkrétne.

Priemerný čas strávený na jednej stránke, alebo na webe

Ako dlho zostáva návštevník na jednotlivej stránke vášho webu? Ak je návštevník dostatočne dlho na jednotlivej stránke, pravdepodobne ju čítal, vnímal, nechal ju na seba pôsobiť. Ak sa teda na vašej stránke návštevníci zdržia rádovo v desiatkach sekúnd na jednu prehliadnutú stránku, a pokiaľ si navyše pozrú niekoľko stránok za sebou, váš web ich zaujal.

Miro Veselý

Píšem webstránky, knihy a občas materiály pre zákazníkov. Pracujem na živnosť od roku 1998. V poslednom čase som okrem marketingu a dizajnu začal pre niektorých klientov natáčať aj videá. Ako relaxáciu po práci využívam kolobežkovanie na športovej kolobežke.

crossmenu