E-mail ako marketingový nástroj

Začnime zákazom. Neposielajte nikdy „spam“, teda „nevyžiadanú poštu“.

V podstate všetka pošta je nevyžiadaná. Ak vám príde list od kamaráta, väčšinou ste mu nenapísali prosbu „napíš mi list“. A keby áno, tak nevyžiadaná by bola vaša výzva „napíš mi“...

Za nevyžiadanú poštu sa teda považuje najmä reklama.

Z praxe: Je zaujímavé, že schránky v domoch a bytoch sa pokojne môžu plniť papierovým balastom (spam) a nikomu to tuším neprekáža. Niekto sa tomu aj poteší. Škoda lesov. No keď sa plnia virtuálne schránky e-mailovej korešpondencie, už tu máme aj zákony, ktoré túto situáciu skúšajú riešiť. Zaujímavý paradox informačnej doby.

Pri odosielaní e-mailu buďte radšej opatrní. Za spam môže byť označené všeličo. Zvažujte, čo posielate zákazníkom, aby vás niekto nenapadol, že zasielate nevyžiadané obchodné ponuky. Mohla by vás navštíviť nečakane tučná a vysoká pokuta.

V obchodnom svete je bežné posielať aj hromadný e-mail. To je e-mail posielaný na mnoho adries naraz. Také e-maily posielajte len v prípade, že sa v tejto problematike dobre orientujete. Čím viac máte ľudí v databáze, ktorým chcete posielať svoje e-maily, tým väčšie riziko je, že niekto z nich vás označí za odosielateľa nevyžiadanej pošty. Vaša adresa sa tak môže dostať do databázy obťažujúcich autorov a niektorí zákazníci vaše e-maily nemusia z tohto dôvodu vôbec dostávať.

Pri posielaní hromadného e-mailu je dobré myslieť aj na to, aby sa vám nestalo, že každý váš zákazník uvidí mená a adresy všetkých ostatných vašich zákazníkov. Stávajú sa také prípady, že dostanete hromadný e-mail, v ktorom je 300 až 400 e-mailových adries. Môžete si potom urobiť presnú predstavu o tom, s akými ľuďmi má daná firma do činenia. Alebo ak ste konkurent, môžete hravo všetkým takto získaným ľuďom napísať vhodný e-mail s lepšou ponukou.

Pár tipov pri komunikácii s e-mailom

Do oblasti e-mailov patrí akákoľvek komunikácia so zákazníkom. Nielen to, že vy niekomu napíšete. Rovnako je e-mailom aj potvrdenie objednávky či objednaný pravidelný e-mailový spravodaj. V každom e-maile, ktorý opúšťa vašu firmu poskytnite všetky základné informácie o vašej firme, ktoré môžu byť pre zákazníka nejakým spôsobom relevantné.

Odporúčam, aby sa na konci každého vášho e-mailu vždy skvel názov vašej firmy. Pod ním kontaktná adresa, telefonický kontakt, e-mailový kontakt vypísaný čitateľnou formou. Výborná ja aj internetová adresa, otváracie hodiny, prípadne iné podrobnosti, ktoré o vašej firme zákazník možno neskôr bude chcieť vedieť. Tieto informácie sú v každom e-maile (aj na každej webovej stránke a iných materiáloch, ktoré šírite) dôležité. Mnoho ľudí si e-maily vytlačí a neskôr spracováva už len tieto výtlačky. Preto končiť e-mail len podpisom je málo.

Odporúčam vám vybrať niektorý z vašich e-mailov, ktoré ste včera odoslali svojim zákazníkom a vytlačte si ho. Skontrolujte, či potenciálny zákazník dokáže len na základe vytlačeného ľubovoľného e-mailu zistiť o vás dosť informácií bez potreby sadnúť si k internetu. Kde podnikáte, či sa dokáže s vami spojiť, zistiť, kde máte sídlo, čo je hlavná oblasť, v ktorej podnikáte.

Dôverné informácie na e-mail nepatria

Mnoho e-mailov dnes obsahuje klauzulu o tom, že ide o dôvernú informáciu. Hoci tieto alibistické „informačné dúšky“ navrhujú právnici, nemajú veľký zmysel.

Informácie, ktoré obsahuje tento email sú dôverné. Akékoľvek neautorizované preposielanie, kopírovanie, distribúcia, tlač, alebo použitie je zakázané a môže byť protizákonné. V prípade, že nie ste požadovaný prijímateľ, zašlite, prosím, túto správu obratom naspäť, alebo nás upozornite telefonicky +1234567890 a následne túto správu odstráňte z Vášho systému.

Kto chce e-mail posunúť ďalej, urobí to bez ohľadu na tieto klauzuly. Internetové publikum je k takýmto upozorneniam nevšímavé. E-maily sa nečítajú až do konca, preposielajú sa bez hlbšieho skúmania (a často aj bez znalostí, kam všade taký e-mail odíde).

E-mailom by ste nikdy nemali riešiť nič, čo sa čo i len vzdialene podobá na tajné, alebo dokonca dôverné informácie. Nemôžete vedieť, kam, kedy a akým spôsobom sa daný e-mail môže dostať a následne zneužiť. Chtiac, či nechtiac. Treba počítať, napríklad, so situáciou, že počítač vášho inak spoľahlivého obchodného partnera môže byť napadnutý vírusom. Ten automaticky odošle vaše dôverné e-maily na všetky adresy v adresári. Takýmto spôsobom sa môžu nečakane vyniesť aj najcitlivejšie informácie. Už sa to v minulosti stalo. Stane sa to znova.

Reklama antivírusových programov, iPadu, značiek telefónov...

Viete ako presne vyzerá váš e-mail, keď ho dostane váš zákazník? Často inak, ako keď ho vidíte tesne pred odoslaním. Preto je dobré skontrolovať si, ako váš bežný e-mail vyzerá u zákazníka.

Odošlite bežný e-mail na účet nejakého svojho kamaráta, alebo ak máte súkromný e-mail, tak sebe. Možno budete prekvapení! Okrem toho, čo ste vy videli v e-mailovom programe k e-mailu môžu byť pripojené ďalšie informácie. Niekedy tieto informácie vkladá poštový server firmy, inokedy poskytovateľ internetového pripojenia.

Viacero antivírusových programov si takto robí reklamu vo vašich e-mailoch. Kúpite si a používate antivírusový program. Odošlete potom svojmu zákazníkovi e-mail a na jeho konci je týmto antivírusovým programom automaticky pripojená aj reklama, že „tento e-mail bol skontrolovaný antivírusovým programom XY“.

Dobré, nie? Zaplatíte niekomu za antivírusový produkt a v každom vašom e-maile si táto spoločnosť bude veselo a zadarmo robiť reklamu. Pekne obchodné meno antivírusovej firmy. Viem, dá sa to vypnúť, ale ľudia na to často zabúdajú.

Predstavte si že si kúpite moju knihu. Odvtedy by ste vo všetkých vašich e-mailoch posielali informáciu „kúpte si knihu Mira Veselého Jedálniček na chudnutie a nav­štívte web chudnutie-ako.sk“ – čo by ste na to povedali? Koľko by ste mi za takú službu účtovali? Páčila by sa vám taká koncovka vašich obchodných e-mailov? Mne áno.

Dajte si tú prácu a vypnite túto automatizovanú hlášku v nastaveniach

  • vášho antivírusového programu
  • vášho mobilu (odoslané z môjho iphone...)
  • vášho zadarmo prevádzkovateľa emailovej služby (tento majl bol odoslaný zo služby...)

Prečo má váš zákazník vedieť, ktorý antivírusový program ste si vybrali? Načo má váš klient vedieť, akú konkrétnu verziu antivírusovej databázy používate?Aké vybavenie používate? Drahé či najlacnejšie?

Takže nešírte v e-mailoch cudzie reklamy. Radšej si vytvorte vlastné. No a keď už je reč o reklame, poďme zhurta oboma nohami do tejto témy naplno.

Máte záujem o spoluprácu? Napíšte mi e-mail a poďme na to!
mv@mix.sk

Miro Veselý

Píšem webstránky, knihy a občas materiály pre zákazníkov. Pracujem na živnosť od roku 1998. V poslednom čase som okrem marketingu a dizajnu začal pre niektorých klientov natáčať aj videá. Ako relaxáciu po práci využívam kolobežkovanie na športovej kolobežke.

crossmenu