Google má v databáze milióny kníh. Od krásnej až po odbornú literatúru. Staršie aj nové knihy. Má presne zrátané, ako vyzerá prirodzený text – text, ktorý v danom jazyku vznikal pred rokom 2000. Nie s ohľadom na vyhľadávače.

Ak sa v texte na webe pokúsite umelo meniť zastúpenie kľúčových slov, štatistiky neprekabátite. Vyhľadávač rozpozná, či mu mierne častým opakovaním určitého slova trocha „pomáhate“ porozumieť, alebo či sa ho pokúšate zmanipulovať.

Na základe štatistík sa dá zistiť dokonca aj to, nakoľko je váš text pohodlne čitateľný pre človeka (!). Známe sú vzorce na hodnotenie čitateľnosti textu. Vznikli v americkom prostredí, takže výsledky pre Slovenčinu nie sú presné. Berte ich preto s rezervou!

Pri automatizovanom vyhodnocovaní slovenčiny sú tieto indexy menej presné a nemusia celkom presne odrážať počet rokov vzdelania potrebných na porozumenie textu. Na druhej strane však okamžite vidíte, či text je dobre čitateľný. Pre marketingové účely nepotrebujeme presný výsledok. Či vaše texty dosahujú Gunning Fog Index 7, alebo 9 nie je rozhodujúce. Taký text je vynikajúco čitateľný. Ak na vás ale vybafne číslo 16, musíte spozornieť. Je to zlý výsledok a nie je podstatné, či by správne mal byť 14, alebo 21.

Táto dlhá pasáž o automatickom posúdení textu ukazuje, že vyhľadávače dokážu pomocou veľmi jednoduchých vzorcov okamžite posúdiť vašu stránku

Ak by ste mali na stránke ťažko čitateľný text, obávam sa, že sa práve z dôvodu nízkej čitateľnosti nedostane na čelo výsledkov vyhľadávania. Takže ak uvažujete o tom, ako sa prispôsobiť vyhľadávačom, nepriamo tým sledujete stále len hlavný cieľ prispôsobiť sa priamo ľuďom, návštevníkom internetových stránok. Nevybabrete ani s ľuďmi, ani s vyhľadávačmi.

Tip: automatické vyhodnotenie textu nájdete aj v niektorých pluginoch pre wordpress. Hneď pri písaní potom vidíte, ako sa váš text javí z pohľadu strojovej analýzy. Napríklad WP Readability Analysis.