Overte si kvalitu svojho vlastného textu

Google má v databáze milióny kníh. Od krásnej až po odbornú literatúru. Staršie aj nové knihy. Má presne zrátané, ako vyzerá prirodzený text – text, ktorý v danom jazyku vznikal pred rokom 2000. Nie s ohľadom na vyhľadávače.

Ak sa v texte na webe pokúsite umelo meniť zastúpenie kľúčových slov, štatistiky neprekabátite. Vyhľadávač rozpozná, či mu mierne častým opakovaním určitého slova trocha „pomáhate“ porozumieť, alebo či sa ho pokúšate zmanipulovať.

Na základe štatistík sa dá zistiť dokonca aj to, nakoľko je váš text pohodlne čitateľný pre človeka (!). Známe sú vzorce na hodnotenie čitateľnosti textu. Vznikli v americkom prostredí, takže výsledky pre Slovenčinu nie sú presné. Berte ich preto s rezervou!

  • Gunning Fog Index odhaduje počet rokov vzdelávania potrebný na porozumenie textu. Čím kratšie vety a slová, tým lepšia je čitateľnosť. Výsledok 12 znamená vek žiaka okolo 17 rokov. Z praxe: 6 znamená vynikajúcu čitateľnosť. 8 až 10 sú časopisové a novinové články, poviedky, ľahko čitateľné a pochopiteľné. Index 11 až 14 už dosahujú odbornejšie články. Vedecké práce sa zvyčajne dostávajú na úroveň 15 až 20 a vyžadujú už od čitateľa plnú sústredenosť. Index nad 20 majú len texty, pri ktorých pisateľ celkom ignoruje čitateľa.
  • Fleschov index čitateľnosti „ohodnotí“ text v rozsahu 1 až 100. Čím je číslo vyššie, tým je text ľahšie čitateľný. Optimálna čitateľnosť väčšiny štandardných dokumentov sa v priemere pohybuje v rozhraní 60 až 70, taký text by mali pochopiť 13 až 15 ročné deti. Výsledok 50 a menej znamená, že textu asi budú lepšie rozumieť vysokoškolsky vzdelaní ľudia, zatiaľ čo výsledok 80 a viac znamená, že textu porozumejú aj deti v nižších triedach základnej školy.
  • Fleschov-Kincaidov index vzdelanostnej úrovne ohodnotí text podľa jeho čitateľnosti žiakmi amerických základných škôl. Keď je čitateľnosť 8, žiak ôsmej triedy základnej školy dokáže text pochopiť. Ideálna čitateľnosť dokumentov na internet sa pohybuje medzi 7 až 8. Bežné sú texty výborne čitateľné, ak dosiahnu index 8 až 10, také „hodnotenie“ zaistí aj úspech textov na internete.
  • Coleman Liau Index, Smog index a Automated Readability Index  vypočítavajú počet rokov vzdelávania v USA potrebných k plnému pochopeniu textu. Každý podľa iného vzorca, v slovenčine sú preto rôzne výsledky. 1 zodpovedá veku 6 – 8 rokov, 12 zodpovedá veku 17 rokov.

Pri automatizovanom vyhodnocovaní slovenčiny sú tieto indexy menej presné a nemusia celkom presne odrážať počet rokov vzdelania potrebných na porozumenie textu. Na druhej strane však okamžite vidíte, či text je dobre čitateľný. Pre marketingové účely nepotrebujeme presný výsledok. Či vaše texty dosahujú Gunning Fog Index 7, alebo 9 nie je rozhodujúce. Taký text je vynikajúco čitateľný. Ak na vás ale vybafne číslo 16, musíte spozornieť. Je to zlý výsledok a nie je podstatné, či by správne mal byť 14, alebo 21.

Táto dlhá pasáž o automatickom posúdení textu ukazuje, že vyhľadávače dokážu pomocou veľmi jednoduchých vzorcov okamžite posúdiť vašu stránku

  • o čom píšete,
  • či sa bude návštevníkom ľahko čítať a
  • či sa nepokúšate manipulovať výsledky vyhľadávania.

Ak by ste mali na stránke ťažko čitateľný text, obávam sa, že sa práve z dôvodu nízkej čitateľnosti nedostane na čelo výsledkov vyhľadávania. Takže ak uvažujete o tom, ako sa prispôsobiť vyhľadávačom, nepriamo tým sledujete stále len hlavný cieľ prispôsobiť sa priamo ľuďom, návštevníkom internetových stránok. Nevybabrete ani s ľuďmi, ani s vyhľadávačmi.

Tip: automatické vyhodnotenie textu nájdete aj v niektorých pluginoch pre wordpress. Hneď pri písaní potom vidíte, ako sa váš text javí z pohľadu strojovej analýzy. Napríklad WP Readability Analysis.

Miro Veselý

Píšem webstránky, knihy a občas materiály pre zákazníkov. Pracujem na živnosť od roku 1998. V poslednom čase som okrem marketingu a dizajnu začal pre niektorých klientov natáčať aj videá. Ako relaxáciu po práci využívam kolobežkovanie na športovej kolobežke.

crossmenu