Ghostwriting - tajný spisovateľ na prenájom

Slovo Ghostwriter sa skladá z dvoch anglických slov: ghost = duch, writing = písanie. Dá sa to teda preložiť ako duch píšuci. Nuž a niečo podobné to aj znamená. Ghostwriter je spisovateľ, ktorý napíše text za niekoho iného. Napíše, ale nepodpíše.

Najznámejšie je asi spojenie ghostwriterov s celebritami. Mnoho kníh vo svete vzniká práve týmto spôsobom. Jednoducho nejaký herec, alebo politik nemá literárny talent. No kniha by sa mu zišla. Dá ju teda diskrétne napísať autorovi, ktorý sa pod svoje dielo nepodpíše.

Definícia ghostwritingu teda je, že niekto napíše text, ktorý potom niekto iný podpíše, ako svoje dielo. Stručne sa to dá definovať aj ako tajný spisovateľ na prenájom, pretože ghostwriter zostáva navždy v utajení.

Niečo iné je, ak vyjde kniha, kde je napísané, že niekto známy sa zhováral s redaktorkou. Taká kniha potom uvádza ako autora textu tak aj autora myšlienok, to ale nie je ghostwriting.

Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že takáto práca je celkom ojedinelá a že si ju objednávajú asi len najbohatší a márniví ľudia. To však vôbec nie je pravda. S písaním "v zastúpení" sa už stretol praktický každý autor, ktorý píše na zákazku.

 • Texty na firemnom webe. To je dnes asi najčastejšie písanie na zákazku a to menom objednávateľa. Ak píšem text pre zákazníka o jeho firme a produktoch, tiež tam nikde nenájdete moje meno.
 • Texty na blogoch. Nejeden blog v skutočnosti píše niekto celkom iný. Ak firma či nejaká osobnosť potrebuje komunikovať s publikom, najme si na to profesionála.
 • Články v časopisoch. Podobne, ako v prípade blogov a kníh - niekedy do časopisu píše autor, ktorý svoje skúsenosti nenapísal osobne.
 • Aktivity na sociálnych sieťach. Veľký počet známych ľudí v skutočnosti Facebook či iné sociálne siete vôbec nepoužívajú. O ich profily sa stará špecialista, či šikovná asistentka. Niekedy dokonca v ich mene aj odpovedá na otázky. (Myslíte si, že by ...dosaďte meno známeho človeka... mal chuť zabíjať svoj životný čas na sociálnych sieťach? Zabudnite...)
 • Prejavy a texty politikov. Aj v tejto oblasti je nečakane veľa píšucich duchov. Politik si často na výrobu prejavu najme autora, prípadne niekoľkých autorov. Publikum potom slzí, aký dojímavý prejav to pán minister zas povedali...
 • Študentské práce. Spomínam si na jedného študenta vysokej školy. Do rána nutne potreboval napísať prácu asi na 20 strán. Zabudol a spomenul si na to až večer pri pive. Niekedy sa takto píšu aj bakalárske či diplomové práce.
 • Knihy. Väčšinou ide o memoáre alebo knihy zo života, či prace. Podnikateľ, herec, politik, či iná osobnosť chce napísať knihu. Lenže buď nemá talent na písanie, alebo (častejšie) ani stovky hodín času na písanie knihy.
 • V hudbe. Písanie pesničiek, alebo textov piesní niekedy tiež prebieha tak, že pre známeho interpreta to napíše niekto iný.
 • Vo výtvarnom umení. Niektoré práce robí viacero autorov. Napríklad animované filmy v minulosti síce navrhol známy výtvarník, ale fázové rozkresľovanie stoviek fólií roblili kresliči.

Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že ak si niekto slávny dá napísať knihu, tak že to je nejaká blamáž, alebo trapas. Celkom určite nie.

 • O tom, že knihu v skutočnosti napísal niekto iný sa nikto nedozvie.
 • Ghostwriter spravidla len "krajšie" napíše myšlienky zadávateľa.

Autorské práva na text potom spravidla prináležia tomu, kto si dielo objednal a podpísal

Aký je rozdiel medzi copywritingom a ghostwritingom

V istom zmysle malý. Za copywriting sa považuje písanie reklamných, propagačných a PR textov. Aj copywriter často zostáva v utajení. Nie však preto, že by to bolo tajné, ale preto, že nie je dôležité, kto písal. Ak čítate fakt svižný text mobilného operátora o jeho novej službe, je jasné, že to nepísal riaditeľ. Ani technici, čo montujú stožiare. No keby ste pátrali, asi by ste sa dopátrali, kto je autorom.

Naproti tomu ghostwriter musí zostať v utajení. Počuli ste už svižný prejav od politika, ktorý zjavne nemá IQ na také myšlienky? Nuž, nedopátrate sa k jeho skutočnému autorovi. Je to jednoducho tajné.

Copywriter si svoje práce môže dať do portfólia. Môže sa pochváliť "toto som písal ja". Ghostwriter to spraviť nemôže. 

Z toho potom viete odvodiť aj:

Pre koho je práca ghostwritera vhodná

Z podstaty práce sa dá odvodiť, že bude vhodná pre freelancera. Nie je to typická zamestnanecká pozícia. Hoc - pár takých pozícií by sa asi v úradnícko - politickom svete našlo. Ghostwriting väčšinou znamená krátkodobú prácu a preto sa hodí na to najať niekoho, kto to spraví, vyfakturuje a je to vybavené.

Ak pracujete s textom, potom môžete pracovať aj ako ghostwriter. No vopred si musíte ujasniť, že všetku slávu bude žať ten, kto vám zaplatil. Nie vy. Niektorí autori s tým majú problém.

Predstavte si že napíšete naozaj úspešnú knihu, ktorá sa stane bestsellerom. Lenže je pod ňou cudzie meno. Nemusí vám byť príjemné, že sa nemôžete pochváliť "toto som písal ja". Ani pred kamarátmi. Ani pred zákazníkmi. Vďaka úspešnej knihe by ste určite hneď dostali plno nových objednávok. Ale vy nemôžete povedať, že ste jej autorom. Tak úplne naozaj nie ste - myšlienky sú človeka, s ktorým ste sa rozprávali.

Teraz krátka úvaha na tému prvenstva vajec verzus sliepok: ako si nájsť prácu ako ghostwriter? Niekedy vlastne aj dosť ťažko. Nemôžete totiž nikde dať zoznam kníh či prejavov, ktoré ste písali a pre ktorých klientov. To by ste značne naštvali tých, pre ktorých ste písali. A po takej indiskrétnosti by ste určite nezískali ani nových zákazníkov.

Najlepšou cestou asi je: píšte ako copywriter. Tam máte právo na svojom webe publikovať ukážky svojej práce. Nuž a ak sú to texty v dobrej kvalite, môžete sa stať, že si vás niekto najme aj na písanie v zastúpení. Môžete si záujem o túto činnosť uviesť v profile na Linkedin, či na svojom webe.

Koľko ako ghostwriter môžete zarobiť?

Na túto otázku je jednoduchá odpoveď: koľko si dohodnete. Je veľmi rozdielne, kto si vás najme. Niekto má rozpočet malý, niekto veľký. Pozrieme sa preto na príklady z rôznych situácií.

 • Malý rozpočet, krátky termín. Takú prácu vám odporúčam s úctivým poďakovaním nebrať. Mám s tým zlé skúsenosti. Klienti, ktorí hasia požiare termínov a zároveň musia aj šetriť sú problémoví. Uhasíte ich pohromu a potom sa mesiac budete naťahovať aby vám vôbec niečo zaplatili. Po nejakom čase sa na vás zas obrátia, že do rána treba odovzdať text a situácia sa zopakuje. Vaše duševné zdravie je cennejšie, ako tých pár zle zarobených eur.
 • Veľký rozpočet, krátky termín. V prvom rade sa uistite, že nejde o podvodníka. To sa zvyčajne čiastočne rieši zálohovou platbou. Inak je to férová ponuka. Zákazník, ktorý chce dodať službu rýchlo a uvedomuje si, že to nebude lacné je dobrý zákazník. Pri práci s textom a publikovaním aj tak zvyčajne všetko treba dodať najneskôr do včera (podklady prídu napozajtra).
 • Malý rozpočet, dlhý termín. Ak zákazník má malý rozpočet a dá vám veľa času, niektoré také práce sa dajú zobrať. Odporúčam ale len z oblasti, v ktorej sa vyznáte, aby ste s prácou mali tak málo roboty ako nízky je plánovaný honorár.
 • Veľký rozpočet, dlhý termín. Pripravte si vrece zlata. Takých klientov treba na počkanie vyvážiť zlatom.

Predstavme si teda, že chcete niekomu napísať prejav. Alebo dlhší článok do časopisu o nejakej firme, ktorý akože písal jej šéf.

Popis činnosti počet hodín
Zoznámenie sa so zadaním, konzultácia 1
Rozhovor so zákazníkom na diktafón 2
Počúvanie rozhovoru zo záznamu, prepis 2 (najmenej)
Písanie hrubej časti textu 3
Opakované čítanie, korekcie tetu 2
Spolu 10

Reálne je to práca na jeden deň slovenský, alebo skôr na dva. Počítajme 10 hodín. Ja viem, zbúchať by sa to dalo aj rýchlejšie - ak robíte v tematickej oblasti, v ktorej ste doma. Počítajme však skôr s tým, že pri písaní si budete musieť dohľadať rôzne fakty, niečo doštudovať, konzultovať. Aspoň v praxi to tak býva.

Potom môžete naceniť prácu podľa hodín. Ak by sme ako minimum za písanie textu zobrali hodinovku 30 eur, taký rozsah práce by zodpovedal 300 eurám. To vnímajte skôr ako minimum - vzdávate sa svojich autorských práv. Pokiaľ píšete pre špičkového manažéra, tak vy šetríte jeho čas. On by taký článok či prejav tiež písal 3 alebo 4 hodiny. Nuž a čas takto vyťažených ľudí je zvyčajne ešte mnohonásobne drahší. Stále sa im oplatí najať si ghostwritera.

Čo ak si vás chce najať niekto, kto má len malý rozpočet? Nuž čo. Ak vám je sympatický a nemáte lepšiu prácu tak prečo nie. Ale keď potrebujete kúpiť chlieb a syr a máte na to len 20 centov - dajú vám to v obchode?

Samozrejme, práca sa niekedy dá naceniť podľa normostrán, cenou za slovo, alebo sa dohodne provízia z výsledného predaja. Alebo sa ghostwriter uvedie ako spoluautor knihy a tým získa prestíž - ak ide o významný titul. Je v podstate jedno aký model nacenenia si zvolíte. Dôležité je aby ste mali za prácu zaplatené dôstojné peniaze. Nedáva zmysel písať na objednávku za nízky honorár aby autor musel zároveň poškuľovať po inej práci. Písanie je náročná činnosť, unavený autor dodá mizerný text.

Nezabudnite na zmluvu!

Najmä u nových klientov je dobré uzatvoriť zmluvu. V nej špecifikujte veci, ktoré sa vám možno zdajú samozrejmé, ale klientovi nemusia.

 • Rozsah práce,
 • termíny,
 • rozsah opráv, úprav a doplnení textu,
 • spôsob platby,
 • spôsob, rozsah a termíny dodania podkladov zo strany klienta
 • či ako ghostwriter budete viazaní mlčanlivosťou.

Pri malých prácach netreba blázniť so zmluvami. Ak na vás klient pôsobí dôveryhodne, dá sa to riešiť podaním ruky. Z dlhoročných skúseností tvrdím, že u nás je veľa slušných a prjemných klientov, pre ktorých ústna dohoda = platná dohoda. Raz za čas sa objaví špekulant. To sa zvyčajne rýchlo rozpozná a viac s ním nebudete spolupracovať.

Pri väčšom rozsahu textu ale treba presnejšie špecifikovať rozsah. Poistíte sa tak proti:

 • Neplatičom. Stále sa dajú nájsť zadávatelia, ktorí neplatia, alebo zaplatia až po zdĺhavom pripomínaní.
 • Opravovačom. Najmä tí nízkorozpočtoví by niekedy dali článok najradšej 4 krát postupne prerobiť, pretože stále nie sú spokojní. Menia vám v texte slovíčka. Potom ich vrátia späť. Potom dajú prepracovať niektorú pasáž...

Na takéto situácie radšej myslite. Mal som klienta, ktorý dal napísať niekoľko desiatok textov o pripravených službách na firemnom webe. Potom sa rozhodol, že tie služby vôbec nikdy nebude poskytovať.

Ako vzniká text, ktorý píše ghostwriter

Keďže v tejto oblasti mám skúsenosti, napíšem ako to zvyčajne prebieha pri. Iní klienti a iní autori textov však môžu postupovať aj celkom inak. Neberte teda nasledujúci text ako jedinú možnú cestu.

1. Štúdium, ako vstupný materiál

Menej časté sú objednávky textu, ktorý treba napísať "z ničoho". Zákazník chce vytvoriť web, alebo článok na nejakú tému. Nemá však čas stretávať sa s vami ako ghostwriterom. Vašou úlohou potom je naštudovať si problematiku samostatne. Z toho napíšete text. Zákazník ho pripomienkuje a nakoniec sa doladí výsledok.

Mimoriadne vyťažení manažéri niekedy nie sú ochotní obetovať ani tých niekoľko hodín, aby sa s vami podrobne porozprávali. Je to síce náročnejšia práca, ale môže vzniknúť text v slušnej kvalite. Je to zvyčajne vo výsledk drahšie, pretože dosť času zaberie, kým si naštudujete oblasť o ktorej chcete písať. (Teraz neuvažujem o pseudopísaní kedy "spisovateľ" zoberie hotový článok, zmení pár slov a odovzdá.)

2. Rozhovor, ako materiál, ktorý sa neskôr spracuje

Častejšie a oveľa lepšie je, ak si s klientom nájdete aspoň niekoľko hodín času. Podľa rozsahu výsledného textu môže stačiť jedno posedenie ak ide o písanie textu na web, či článok. Alebo niekoľko sedení, ak ide o rozsiahlejší materiál. Ako technické vybavenie vám odporúčam pracovať vždy s dvoma diktafónmi. Istota je istota.

Nahrávku si potom vždy vypočujte dva alebo tri krát skôr, než začnete písať. Vsiakne tak do vás nielen atmosféra danej témy, ale aj štýl rozprávania človeka, ktorého ako spisovateľ chcete zastupovať. 

Robíte napríklad rozhovor s hip-hopovým spevákom, ktorý sa vyjadruje určitým spôsobom. V texte, ktorý jeho menom budete písať musí zaznieť podobný slovník. Asi učešete vulgarizmy. Ale mal by zostať jeho štýl. Na to práve slúži opakované vypočutie si záznamu.

Mimochodom možno budete prekvapení, ako veľa informácií viete vytiahnuť z rozhovoru s úspešným či skúseným človekom. Títo ľudia často hovoria koncentrovane a pri opakovanom počúvaní nájdete súvislosti, ktoré ste pri osobnom rozhovore celkom prehliadli.

Zvyčajne však nebudete robiť "prepis" textu z rozhovoru od slova do slova. Z rozhovoru si vezmete skôr esenciu, alebo atmosféru. Plus podklady. Fakty si budete tiež musieť doštudovať a poskladať.

3. Písanie

Či už ste podklady na písanie získali z rozhovoru, alebo štúdiom, nasleduje vlastné písanie textu. Tu je vašou úlohou zistiť si, ako má výsledný text pôsobiť.

 • Text môže zachovávať vyjadrovací či osobnostný štýl, aký má človek, za ktorého to píšete. Ak je to herec, alebo hip-hoper mali by tam zaznieť niektoré slovné spojenia, ktoré zvyčajne používa. Publikum totiž musí uveriť, že ten text písal ich obľúbenec.
 • Text by mal zodpovedať požiadavkám cieľového publika. Ak píšete prejav pre politika, musí zostať zrozumiteľný pre jeho voličov. Aj keby váš zadávateľ požadoval aby v texte bolo niekoľko cudzích slov.
 • Text by nemal obsahovať vaše typické autorské prvky, či vaše obľúbené slová. Tento prvok sami neodstránite, na to je zvyčajne supervízor, alebo niekto, kto to po vás prečíta a kontroluje. Každý autor má určitý štýl a obľúbené slová. Tie by v ghost-texte naozaj nemali byť.

Potom už je to ďalej tak ako vždy. Píšete až kým nie je materiál hotový.

Dielko odovzdáte a ak je klient spokojný tak celá vec pre vás končí. (Ak nie je spokojný, niekedy sa ešte robia v texte úpravy.)

Ghostwriting je neraz zaujímavá práca. Píšete často inšpirovaní skvelým rozhovorom s úspešným majiteľom firmy, alebo jeho špičkovým zamestnancom, ktorý vám porozpráva veľa zaujímavého. Z takého materiálu potom vznikne zaujímavý a pútavý text.

Nakoniec ešte tip: ako nájsť ghostwritera?

Doteraz som článok písal tak, aby odpovedal na otázky ľudí, ktorí píšu alebo chcú písať v zastúpení. Čo ale v prípade, že niekto hľadá autora, ktorý by za neho napísal článok, knihu, či prejav?

Hľadajte autorov, ktorí píšu. Hľadajte ich slovami ako "copywriter bratislava" či iné mesto. Predsa len je dobré stretnúť sa osobne, hoc dá sa aj cez Skype a iné on-line platformy. Všimnite si aj blogy ako sú blogy na SME, či Denníku N. Niektorí autori vám môžu štýlom vyhovovať lepšie, ako profesionál. Spýtajte sa ich, či vám nechcú pomôcť. Alebo si pozrite skupiny na Facebooku kde sú copywriteri. Rýchlo nájdete niekoho, kto vám pomôže. Napríklad tu, alebo tu.

 1. Prejdite si ich práce. Tak, ako autor píše väčšinou, taký dodá aj text pre vás. Ak píše nudne a nezrozumiteľne, neberte ho. Ak píše na celkom iné témy ako potrebujete vy, asi tiež nie je pre vás ten pravý.
 2. Pripravte si ako zadanie len menší projekt. Článok, alebo krátky text. Nového autora si treba vyskúšať.
 3. Veľmi presne popíšte čo chcete. Špecifikujte rozsah práce, vašu predstavu o spolupráci.
 4. Vyžiadajte si cenovú kalkuláciu, alebo rovno povedzte akú predstavu máte o cene vy.
 5. Uzatvorte zmluvu.
 6. Posúďte, ako sa vám spolupracovalo.

Dobrý autor za vás bude rozmýšľať. Stretne sa s vami, dôkladne vypočuje. Ak pri písaní narazí na nejasnosti, bude to s vami riešiť. Neponechá v texte nelogické veci - pri rozhovore totiž občas vznikne komunikačný šum. Dobrý ghostwriter nedovolí, aby sa tento šum dostal do výsledného textu. Ak budete chcieť niečo problematické, skúsený autor vás upozorní, že v zadaní sú chyby.

Miro Veselý

Do roku 2003 som bol tučný. V roku 2004 som schudol 35 kíl a napísal o tom web chudnutie-ako.sk. Neskôr aj knihu, ktorú pri každom novom vydaní vylepšujem o nové poznatky a skúsenosti z praxe. Volá sa Jedálniček na chudnutie. Ak radi pozeráte videá, navštívte Youtube kanál Miro Veselý. V poslednom čase ma začalo baviť kolobežkovanie na športovej kolobežke.

crossmenu