Obezita skracuje život.
Ak nechcete predčasne umrieť, bráňte sa.

Toto je motto mojej prvej knihy o chudnutí. Vyšla v roku 2004 a je vypredaná. Obsahovala príbeh ako som schudol a návod, ako to môžete spraviť aj vy. Vychádzala z dnes už zastaraného konceptu, pri ktorom sa pre dosiahnutie chudnutia drasticky zníži energetický príjem. Funguje to a dodnes sa tento postup dá nájsť ako odporúčaný v časti odbornej literatúry.

Režimy s príjmom okolo 6500 kJ na deň a menej sa využívajú najmä v život zachraňujúcich situáciách, kedy pretrvávajúca obezita predstavuje vážnejšie ohrozenie, ako možné riziká spojené s rýchlym chudnutím.

Preto sa aj kniha volala chudnutie v sebaobrane – chudnutím sa totiž môžete brániť pred mnohými civilizačnými chorobami.

Nevýhodou týchto prístupov s veľmi výrazným znížením kalorického príjmu však je značné spomalenie metabolizmu a strata aktívnej telesnej hmoty pri chudnutí. Je mimoriadne náročné po schudnutí nepribrať. Dá sa to – sám som toho dôkazom. Ale odkazujem vám: nerobte to tak. Dnes už poznáme efektívnejšie cesty, ktorými sa dá schudnúť bez týchto rizík. A preto som neskôr napísal ďalšie knihy.

Tiráž

Text, fotografie, grafická úprava:
© 2004 Miro Veselý, Bratislava
Vydal Miro Veselý, ako svoju 1. publikáciu.
Prvé vydanie.
Počet strán: 152
Počet fotografií: 109
ISBN 80-969223-4-3

Druhé vydanie

Knihu som v roku 2008 premenoval a doplnil o novšie informácie.

Motto:

Chudnutie je beh na dlhú trať.
Ak začnete šprintom, nedobehnete ďaleko.
No a nabudúce budete musieť bežať zas len od začiatku.
Akurát cieľ bude ešte ďalej.

Tiráž

© 2008 Miro Veselý, Bratislava

Vydal: Miro Veselý, ako svoju 2. publikáciu.

Druhé, rozšírené vydanie.

ISBN 978-80-969887-7-8

Takto vyzerala obálka druhého vydania.

Tretie vydanie

Tretie vydanie bolo zas prepracované a doplnené o nové poznatky.

Tiráž

Ako som schudol 35 kíl

Vydal Miro Veselý ako svoju 8. publikáciu.
Tretie, prepracované vydanie.
ISBN 978-80-970993-3-6

Odborná spolupráca:
Mgr. Dávid Zeman – tréningové princípy pri chudnutí
Ing. Eva Hartmannová – metodická spolupráca

Na prednej strane obálky autor knihy v roku 2012.
Na zadnej strane záber z roku 2011.
Foto: Ľubica Balentová.

Takto vyzerala obálka tretieho vydania.

Štvrté vydanie

Štvrté vydanie z roku 2014 Ako som schudol 35 kíl nájdete na tejto stránke.