Analýza textu

Ako dobre sa bude text čítať?

Analýza hustoty slov v texte

Označiť dlhé vety v texte

Označiť dlhé slová v texte

Označiť nevhodné slová v texte

Analýza textu - nevhodné slová

Tento nástroj skontroluje vložený text. Ak obsahuje slová, ktoré môžu byť z rôznych dôvodov nevhodné, označí ich farebne. Pokiaľ viete, že často používate nejaké konkrétne slovo (napríklad slovo "veľmi", „extrémne“, alebo „čiže“) môžete ho vložiť do riadku balastné slová. Môžete vložiť aj viac slov. Napríklad „veľmi extrémne čiže“. Bežne používané balastné slová vkladať nemusíte.

Balastné slová:

Vložte text:

Ako tento nástroj na analýzu textu využiť?

Farebne označené budú tie časti textu, ktoré vám odporúčam skontrolovať.

  • Červenou farbou sú označené slová, ktoré hovoria „o mne, o nás“. Neodporúčam v texte používať slová ako ja, my, naše. Preto sú označené červenou. Ak nemáte vážny dôvod, nepíšte o sebe.
  • Žltou farbou sú označené predpony, ktoré sa často používajú v negatívnych výrokoch. Neodporúčam použiť nagatívne formulácie, ak ich môžete nahradiť pozitívnymi.
  • Svetlomodrou farbou sú označené balastné slová, ktoré môžu byť v texte občas vhodné, ale často sa nič nestane, ak ich z textu vymažete.

Najpohodlnejšie text upravíte tak, že si analyzovaný text na stránke označíte, skopírujete a vložíte ho do textového editora. Tam slová skráťte, potom odstráňte farebné pozadie a máte hotový text.

Podrobnejšie informácie o nástroji na analýzu textu

Tento nástroj vám označí slová, ktoré môžete zvážiť. Nemusíte sa ním riadiť. Má za cieľ pomôcť identifikovať 3 problémové okruhy:

1. Nehovorte o sebe

Ak chcete písať text, ktorý sa dobre číta, nehovorte o sebe. Ste firma, ktorá hubí mravce? Nesprávne je písať: "my hubíme mravce, naše nástrahy sú 100% účinné". Lepšie je písať z pohľadu vašich zákazníkov: "zbavte sa mravcov pomocou 100% účinnej nástrahy". V texte preto budú označené slová ako "my, naše, naši, ja" a podobné.

2. Pozor na negatíva

Žltou farbou sa označia slová, ktoré začínajú predponou "ne", slová "nie, zle" a podobné. Ak máte možnosť, v texte je lepšie písať pozitívne formulácie. Tento nástroj vás môže upozorniť na príliš veľký výskyt negatív. Žiaľ, je to jednoduchý nástroj a tak označí často mechanichy aj slová, ktoré nie sú negatívne.

3. Preč balast

Pri písaní si často pomáhame slovami typu "všeobecne treba povedať, že je veľmi dôležité". Slová všeobecne, alebo veľmi sú slová bez obsahu. Občas v texte majú opodstatnenie. Ak ich ale vo vete máte označených niekoľko, je veľmi pravdepodobné, že veta je o ničom, alebo by sa dala významne skrátiť. Tento nástroj vám pomôže nájsť slovnú vatu.

Tip: ak viete, že v texte používate nejaké často sa opakujúce slovo, môžete ho zaniesť do slovníka a aj toto slovo vám tento analytický nástroj označí. Bežne používané balastné slová už však v tomto nástroji sú.

Upozornenie: sú slová, ktoré môžu byť niekedy slovným balastom, frázou, inokedy sú vhodné. Napríklad slovo "jednoducho". Vo vete "stavebnica sa dá jednoducho zložiť" je to zmysluplné slovo. Mnohokrát sa ale používa ako výplňové slovo. Napríklad "naša služba je teda jednoducho najlepšia na svete". Tu sa oplatí zvážiť jeho zmazanie.

Pri použití tohto nástroja na analýzu textu treba rozmýšľať

Tento nástroj je experimentálny. Označí síce slová, ale nič viac to nemusí znamenať. Posúďte, či tieto slová označil právom, alebo chybne a podľa toho sa zariaďte. Mne neraz pomôže odhaliť chyby.

Tento web prevádzkuje © Miro Veselý.
Kontakt: mv@mix.sk | miro-vesely.sk | facebook | google+ | instagram | twitter