Analýza textu

Ako dobre sa bude text čítať?

Analýza hustoty slov v texte

Označiť dlhé vety v texte

Označiť dlhé slová v texte

Označiť nevhodné slová v texte

Analýza hustoty kľúčových slov

Do poľa vložte celý text, ktorý chcete analyzovať. Posúdite, aké slová sa v ňom častejšie opakujú. Mechanicky sa tak dá zhruba odhadnúť, o čom ten text je.


 

 

Podrobnejšie informácie o analýze denzity kľúčových slov

Analýza denzity, alebo po slovensky hustoty kľúčových slov je zjednodušená ukážka toho, ako môže vyhľadávač posúdiť, o čom text je. Pokiaľ píšete o nejakej téme, spravidla používate častejšie tie slová, ktoré s danou témou súvisia. Inými slovami povedané, v texte sa hustejšie vyskytujú určité relevantné slová. Napríklad, ak píšete o marketingu, v texte sa často budú objavovať slová ako marketing, marketingový, marketingová, marketingom. Taký text bude obsahovať aj viacslovné frázy, ktoré sa budú opakovať častejšie. Napríklad "marketingová stratégia",."stratégia SWOT", "strategické plánovanie", "internetový marketing", "marketing na internete" a podobné. Ak je hustota týchto slov častejšia, vyhľadávače "pochopia" že marketing je téma, ktorej sa článok venuje. Neskôr, ak niekto na vyhľadávači bude hľadať slovo marketing, stránka s takýmto článkom sa môže objaviť medzi výsledkami vyhľadávania.

Mnoho textov obsahuje veľa slovnej vaty, ktorá nič neznamená pre čitateľa a ani vyhľadávače sa v takom texte nevedia zorientovať. Týmto nástrojom môžete overiť hustotu kľúčových slov vo vašich textoch a odhadnúť tak, na ktoré slová, alebo frázy sa môžu vaše texty dostať do indexov vyhľadávačov. Slovná vata sa dá nástrojom na meranie slovnej vaty rýchlo odhaliť. Namiesto zmysluplných slov sa v takom texte hustejšie opakujú ničnehovoriace slová ako "ako, pre, alebo, pri, však, ale, ktoré, môže, tak, len, ich, tiež, teda, často, môžu, veľmi, treba", prípadne viacslovné frázy typu "takže preto sme", "ako sme povedali", "ale vy" a podobné.

Akú zvoliť hustotu kľúčových slov

Názory odborníkov na túto tému sa líšia. Odporúčam, aby ste texty písali tak, že to kľúčové slovo (alebo kľúčová fráza) sa vyskytovalo v dvoj až štvorpercentnej hostote. Nie viac.

Tip: píšte kvalitné texty a nevkladajte do nich umelo a zbytočne sa opakujúce kľúčové slová! Vyhľadávače síce hustotu kľúčových slov a kľúčových fráz vyhodnocujú, ale nie mechanicky. Majú k dispozícii obrovské množstvá textov, napríklad celé knihy. Vedia veľmi presne posúdiť, či im mierne hustejším opakovaním určitého kľúčového slova alebo kľúčovej frázy trocah "pomáhate" pochopiť o čom je text, alebo či sa snažíte umelo zvýšiť hustotu kľúčových slov a fráz v snahe zmanipulovať výsledky vyhľadávania.

Upozornenie: Tento nástroj analyzuje kľúčové slová a frázy na ich hustotu výskytu len mechanicky. Nepracuje so skloňovaním, časovaním... Vyhľadávače už majú lematizátory, ktoré dokážu pochopiť význam slov. Preto tento nástroj nepoužívajte mechanicky. Ak slovo marketing vyjadruje hlavnú tému, ktorú v článku riešite, pokojne píšte "o marketingu". Skloňujte, používajte slovo tak, ako je prirodzené pre písanie textu, vyhľadávače si vedia urobiť obraz o čom píšete. Ak používate skloňovanie, potom v mojom nástroji na analýzu kľúčových slov s týmto faktom počítajte a denzitu kľúčových slov znížte. Napríklad slovo marketing nech má denzitu 1%, slovo marketingová 0,7%, slovo "marketingový" 0,8% a podobne. Ak vidíte, že váš text obsahuje tieto slová, nie je potrebné aby ich percentuálne zastúpenie bolo nejak špeciálne. Odhadnete, že text je na tému marketing a vyhľadávače to pochopia tiež.

Testovanie hustoty kľúčových slov a fráz

Veľa ľudí sa bojí testovať hustotu kľúčových slo a fráz. Viem, je to spočiatku dosť nepohodlné. Ak to ale skúsite, po niekoľkých napísaných textoch sa vám to začne stávať tak prirodzené, že už pri písaní si uvedomíte, že do textu vkladáte kľúčové slová a frázy. Budete to robiť automaticky a zistíte, že ani veľmi nemusíte niečo kontrolovať, alebo počítať. Tento nástroj je teda len orientačným nástrojom na rýchly test, ako písať. Po niekoľkých skúsenostiach ho môžete prestať používať a budete písať dobre optimalizované texty. A to je to najdôležitejšie, čo môžete spraviť pre internetový marketing svojich webov.Tento web prevádzkuje © Miro Veselý.
Kontakt: mv@mix.sk | miro-vesely.sk | facebook | google+ | instagram | twitter