Analýza textu

Ako dobre sa bude text čítať?

Analýza hustoty slov v texte

Označiť dlhé vety v texte

Označiť dlhé slová v texte

Označiť nevhodné slová v texte

Analýza čitateľnosti textu

Do poľa vložte celý text, ktorý chcete analyzovať. Posúdite, ako ľahko sa bude čitateľolvi tento materiál čítať.
Analýza čitateľnosti textu je nástroj, ktorý dokáže odhadnúť, či vložený text je ľahko čitateľný. Ak nie, bude robiť čitateľovi problém "prebiť sa" zle čitateľným materiálom. Analýza čitateľnosti vychádza zo vzorcov. Skúma počet slov, dĺžku slov, počet slabík... Vzorce sú navrhnuté pre anglický jazyk, preto v Slovenskom prostredí nie je presná. Napriek tomu môže aj mierne nepresná analýza veľa napovedať. Ukáže, či text, ktorý ste napísali bude pre čitateľa príjemným čítaním, alebo ak môže, tak sa mu vyhne.

Podrobnejšie informácie o analýze čitateľnosti textu

Po vyhodnotení textu sa vám zobrazia rôzne indexy. Pre záujemcov o podrobnejšie údaje prikladám linky na zdroje v Angličtine. Pokiaľ si chcete analyzovať nejaký text, nemusíte sa brodiť v ťažkej téme automatickej analýzy textu. Stači, ak si pozriete výsledky.

Tieto indexy sú:

  • Gunning Fog Index. Odhaduje počet rokov vzdelávania potrebný na porozumenie textu. Čím kratšie vety a slová, tým lepšia je čitateľnosť. Výsledok 12 znamená vek žiaka okolo 17 rokov. Z praxe: 6 znamená vynikajúcu čitateľnosť. 8 až 10 sú časopisové a novinové články, poviedky, ľahko čitateľné a pochopiteľné. Index 11 až 14 už dosahujú odbornejšie články. Vedecké práce sa zvyčajne dostávajú na úroveň 15 až 20 a vyžadujú už od čitateľa plnú sústredenosť. Index nad 20 majú len texty, pri ktorých pisateľ celkom ignoruje čitateľa.
  • Fleschov index čitateľnosti. „Ohodnotí“ text v rozsahu 1 až 100. Čím je číslo vyššie, tým je text ľahšie čitateľný. Optimálna čitateľnosť sa v priemere pohybuje v rozhraní 60 až 70. Taký text by mali pochopiť 13 až 15 ročné deti. Výsledku 50 a menej budú lepšie rozumieť ľudia s VŠ. 80 a viac znamená, že textu porozumejú aj deti v nižších triedach ZŠ.
  • Fleschov-Kincaidov index vzdelanostnej úrovne. Ohodnotí text podľa jeho čitateľnosti žiakmi amerických základných škôl. Keď je čitateľnosť 8, žiak ôsmej triedy základnej školy dokáže text pochopiť. Ideálna čitateľnosť dokumentov na internet sa pohybuje medzi 7 až 8. Bežné sú texty výborne čitateľné, ak dosiahnu index 8 až 10, také „hodnotenie“ zaistí aj úspech textov na internete.
  • Coleman Liau Index, Smog index a Automated Readability Index. Vypočítavajú počet rokov vzdelávania v USA potrebných k plnému pochopeniu textu. Každý podľa iného vzorca, v slovenčine sú preto rôzne výsledky. 1 zodpovedá veku 6 – 8 rokov, 12 zodpovedá veku 17 rokov.

Prečo táto analýza textu môže byť pre vás zaujímavá?

Dôvod je prostý. Ak píšete text, asi chcete, aby sa ľuďom príjemne čítal. Kontrola v tomto nástroji vám môže napovedať, či vaše texty pre čitateľa sú zaujímavé. Nie po stránke obsahu, ale jeho čitateľnosti. Ak používate krátke slová a krátke vety, váš text sa ľahko číta. To je pointa celej tejto analýzy textu.

Prečo na webe o internetovom marketingu?

Pretože chcete zaujať svojich čitateľov. Tak si overte, či texty, ktoré píšete sú pre čitateľov atraktívne.

Je to tiež dobrý a ilustratívny príklad pre SEO začiatočníkov. Vidíme, ako jednoduchými vzorcami môžu vyhľadávače analyzovať texty. Tak môžu posúdiť, či si daný text zaslúži vyť vo výsledkoch vyhľadávania. Automatická analýza textu pomocou primitívneho vzorca zistí veľa. Je to dobré na zamyslenie sa o SEO optimalizácii. Nestačí optimalizovať. Treba písať dobré texty.


Tipy ku čítaniu výsledkov

Výsledky sú len orientačné. Vzorce sú vyvinuté pre angličtinu. Pre slovenčinu sú preto nepresné. Berte ich preto s rezervou.

  • Analyzujte len články. Nevložte do poľa mechanicky celý obsah internetovej stránky. Analýza textu s menu (čo sú krátke položky) by veľmi významne zdeformovala výsledky. Krátke články (málo viet) môžu byť vyhodnotené nepresne.
  • Priemerný počet slov vo vete: Čím kratšie vety, tým ľahšie sa text číta. V texte, samozrejme, treba striedať dlhšie aj kratšie vety. 6 až 10 slov vo vete má bežný text, ktorý sa výborne číta. 10 až 15 slov vo vete môže byť, je to bežná dĺžka.

Tento web prevádzkuje © Miro Veselý.
Kontakt: mv@mix.sk | miro-vesely.sk | facebook | google+ | instagram | twitter